Setkejme se

Mou vášní je práce s lidmi a nejvíce mě baví objevovat a rozvíjet jejich potenciál

Mám ráda osobnosti a jedince, kteří jsou něčím zajímaví a umějí o věcech přemýšlet po svém. V průběhu života jsem si udělala jasnou představu toho, s kým můžu a nemůžu pracovat a do koho má opravdu smysl investovat energii.

Mé sessions jsou zaměřené na ty z vás, kteří si přejete získat hodnotné informace a zároveň jste schopni je uplatnit v reálném životě. Je zapotřebí mít otevřenou hlavu, chuť rozšiřovat si obzory a především umět naslouchat a vědomě vstřebávat.

Základním stavebním kamenem pro mou práci s vámi je vaše mapa Human Design. Human Design je systém, který mapuje individuální mechanická nastavení člověka a učí, jak s nimi zacházet prostřednictvím práce s individuální strategií a autoritou. Tento čistě praktický nástroj je nejlepším ukazatelem toho, kdo ve skutečnosti jste a jaký potenciál ve vás dřímá. Na vlastní kůži jsem ohledně Human Designu vyzkoušela vše, co bylo možné, a jsem tak schopna potvrdit jeho neuvěřitelnou pravdivost a přesnost. Svoje znalosti a poznání bych ráda sdílela také s vámi.

K vygenerování takové mapy je zapotřebí znát datum, přesný čas a místo vašeho narození. Mapa je zobrazena prostřednictvím grafu, který popisuje devět energetických center ve vašem těle a jejich vrozené fungování. Zároveň se dozvíte jaký jste energetický typ, co je vaše strategie a autorita a co o vás říká váš profil. Získáte praktické nástroje pro práci sama se sebou, které mohou skutečně změnit váš život.

Výsledkem znalostí Human Design je žití vlastního experimentu, kdy posloucháte svá vnitřní nastavení a jednáte tak v souladu se svou přirozeností. To je zcela odlišný přístup od všeho, s čím jste se doposud setkali. Tento systém vám ukazuje, že jedinou autoritou, kterou v životě musíte poslouchat abyste žili smysluplně, jste vy sami. Tento fakt pak člověk sám prozkoumává v reálném životě, kdy se učí reagovat zcela novým způsobem podle sebe, nikoliv podle programů, které si osvojil v průběhu života. Takovýto experiment vás vede k prožívání života jako takového a hlavně směrem pryč z hlavy a mentální roviny, na které většina lidí žije. Sestoupení zpět do těla nastartuje proces správného zacházení s vaší energii, kterou budete moci efektivněji uplatnit a zároveň dělat smysluplná rozhodnutí. Výsledkem je stav, kdy se dokážete sami rozhodovat o věcech, lidech a situacích, které vám přicházejí do života a máte vlastní kompas pro to, abyste rozpoznali co je pro vás dobré a co nikoliv. Tato individuální cesta vám umožní žít život, jaký si skutečně zasloužíte.

V souladu s vaší přirozeností vás pak povedu k novým úhlům pohledu na otázky a témata, kterými se zabýváte a která jsou pro vás klíčová. Když budete schopni vymanit se ze svých dosavadních přesvědčení, umožníte energii, aby proudila směrem k tomu co je pro vás správné a autentické. Zároveň se budeme zabývat i problémy, které vás trápí a dozvíte se, jak k nim můžete přistupovat s ohledem na to, kdo jste. Součástí setkání budou také tři praktické úkoly, které nastartují váš postup. Jejich vyústění mi pak budete moci zaslat emailem a já vám zašlu osobní zpětnou vazbu.

Je však třeba mít na paměti, že mé session nejsou pro každého a že ani já nejsem schopna pracovat s každým. Je to výzva pro ty, kteří se nebojí zkoušet nové věci a neleknou se menších výzev. Proto prosím dobře zvažte úsilí, které jste schopni do setkání vložit a motivaci, se kterou na něj přicházíte.

V případě, že s vámi můj přístup rezonuje a cítíte, že by to mohlo být to pravé pro vás, velice ráda vás osobně poznám a udělám maximum pro to, aby vás setkání semnou obohatilo na vše úrovních. Na session se prosím objednejte prostřednictvím kontaktního formuláře níže. Napište mi jaká je vaše motivace a s čím si přejete pracovat. Nezapomeňte připojit datum, přesný čas a místo vašeho narození. Po obdržení zprávy od vás se vám ozvu telefonicky a domluvíme se na dalších podrobnostech.

Session je možno plně využít také v anglickém jazyce.

Cena setkání je 2000 Kč za 90 minut.

Na všechna budoucí setkání se budu těšit

S láskou

Marika Paul

Jméno a příjmení

Datum, hodina a místo vašeho narození (např. 11.1.2011, 11:11, Praha)

Jaká je vaše motivace ohledně setkání?

Nezapomeňte váš telefon...

...a email :)