HUMAN DESIGN

Human Design je systém odpovídající na otázku: „Proč je každý člověk jiný, ačkoliv jsme všichni stejného druhu?“

Jistě není žádnou novinkou, že lidé jsou různí. Tak jako se lidská těla odlišují navenek, odlišují se i zevnitř. Každý člověk se narodil s vlastním druhem vnitřního nastavení, které určují jeho prožívání reality. To, jak přemýšlí, komunikuje, nebo třeba miluje druhé není dílem náhody. Human Design nejen popisuje tato nastavení, ale také učí, jak je může člověk správně využívat.

Tělo každého člověka je obdařeno devíti energetickými centry, která mají svou vlastní mechanickou konfiguraci, a jsou různým způsobem nastaveny a propojeny. Human Design poskytuje celistvý pohled na tuto vnitřní mechaniku těla.

Každé tělo má jedno dominantní centrum, které bývá označováno jako osobní autorita konkrétního jedince. Dle energetického typu je určena také jeho osobní strategie. Autorita & Strategie jsou nástroje, které pomáhají člověku dělat správná rozhodnutí, která jsou v nejen v souladu s jeho tělem a vnitřní mechanikou, ale nepodléhají ani současnému diktátu společnosti.


MAPA HUMAN DESIGN

Svou mapu získáte po vyplnění vašich údajů o narození ZDE na oficiálních stránkách Human Design. Doporučuji kliknout na DOWNLOAD a stáhnout si mapu v .pdf přímo do vašeho mobilu nebo počítače.

Po získání mapy naleznete všechny důležité informace v její hlavičce. Mapa je k dispozici pouze v angličtině, ale základní popis všech atributů si můžete přečíst na této stránce. V případě, že by vás Human Design zaujal, můžete navštívit některý z interaktivních workshopů na téma jednotlivých center, případně se objednat na individuální session.


ENERGETICKÉ TYPY

Prvotním dělením v systému Human Design jsou tzv. energetické typy. Každý z těchto typů má své charakteristiky a operuje na základě konkrétní Strategie, o které jsme mluvili výše. Energetické typy jsou základní ‚nad-kategorií‘, umožňující celistvý pohled na člověka a zároveň usnadňující orientaci v jeho mapě.

Generátoři (cca 35%)

Lidé s aktivním centrem energie, kteří se skrze tuto energii vyjadřují ve vnějším světě. Jsou navrženi pro to, aby milovali svou práci a úspěšně budovali projekty, komunity a tvůrčí proces, kterých jsou součástí. Energetický obal těla (aura) Generátorů je otevřená a vtahující. Je nastavena tak, aby přitahovala věci zvenčí a umožnila Generátorům cítit uspokojení, a reagovat na vnější podněty, které aktivují jejich centrum energie.

Manifestující Generátoři (cca 35%)

Lidé s aktivním centrem energie, kteří mají kromě vyjádření ve vnějším světě, také možnost manifestace. Jejich mechanika umožňuje kreativitu v reakci na vnější podněty, a kromě budování konkrétních projektů a tvůrčích procesů, poskytuje také jistou formu nezávislosti. Aura Manifestujících Generátorů je otevřená a vtahující s jistým odtlačujícím nábojem. Taková aura umožňuje reakci na vnější podněty, které aktivují energii a s ní také manifestující potenciál.

Projektoři (cca 20%)

Lidé bez aktivního centra energie, kteří jsou rozenými organizátory a leadery. Jsou navrženi pro to, aby vedli kreativní proces a třídili priority. Projektoři potřebují být rozpoznáni pro svůj talent, a také pozváni k vedení tvůrčího procesu, aby se aktivovaly jejich schopnosti, které nejlépe zazáří v interakci jeden na jednoho. Aura Projektorů je fokusovaná a absorbující, umožňující Projektorům objevovat schopnosti druhých a dle toho je správně vést.

Manifestoři (cca 9%)

Lidé bez aktivního centra energie, kteří jsou nastaveni k započínání tvůrčího procesu, avšek ne nutně k jeho dokončení. Jsou navrženi pro čistou manifestaci a fungují jako ‚startovači‘ nových začátků a projektů. Jejich aura je uzavřená a odtlačující, což jim umožňuje zachovat si svou originalitu a také mít dopad na ostatní. Manifestoři jsou lidé, kteří mají velký vliv své na okolí a pouhá jejich přítomnost ovlivňuje fungování ostatních typů.

Reflektoři (cca 1%)

Lidé bez aktivního centra energie, kteří mají otevřená také všecha ostatní centra ve svém designu. Jsou přirozeně proměnliví a díky své otevřenosti reflektují všechny lidi a prostředí, se kterými přijdou do styku. Aura Reflektorů je roztříštěná a vzorkující, což jim umožňuje nasávat náboje svého okolí a odrážet je zpět. Reflektoři fungují jako výborní ‚hodnotitelé‘ a poskytují zpětnou vazbu o tom, jak dobře se konkrétním tvůrčím procesům vede.


ENERGETICKÁ CENTRA

Každé lidské tělo obsahuje devět energetických center, které určují devět konkrétních témat v životě každého člověka. Tato centra mohou být nastavena vždy dvojím způsobem – jsou buď AKTIVNÍ (fixní), nebo OTEVŘENÁ (proměnlivá). Nastavení center je mechanické, vrozené, a neměnné v průběhu života. Definice těchto center určuje, jakým způsobem prožívá určitý člověk konkrétní téma ve svém životě.

Solar Plexus

Centrum zodpovědné za téma Emocí. Nastavení Solar Plexu určuje, jakým způsobem člověk mechanicky prožívá emoce a jak konkrétně mají tyto emoce dopad na jeho život. Zhruba 50% populace jsou lidé s aktivním Solar Plexem, který automaticky vytváří emoční vlny, podmiňující náladu člověka. Dalších 50% lidí jsou lidé s proměnlivým Solar Plexem, který je emočně neutrální a jejich nálada je podmíněna především emocemi zvenčí

Ego/Srdce

Centrum zodpovědné za téma Sebeúcty a Sebehodnoty. Nastavení centra Ega určuje, jakým způsobem člověk mechanicky vnímá svou hodnotu a jaká je jeho touha prokazovat ji ostatním. Centrum Ega je jedno z nejvlivnějších v celém designu. Zhruba 30% populace jsou lidé s fixním Egem, kteří jsou přirozenými egoisty se silnou vůlí. Zbylých 70% populace jsou lidé s proměnlivým Egem, kteří se necítí nikdy dost dobří a snaží se pocit své hodnoty dodat všemožnými způsoby zvenčí

Více o tématu Ega naleznete zde: http://www.marikapaul.cz/ego/

G

Centrum zodpovědné za téma Identity a Životního směru. Nastavení centra G určuje, jakým způsobem člověk mechanicky vnímá svou identitu a jak moc ho v životě ovlivňují prostředí, ve kterých se nachází. Zhruba 57% populace jsou lidé s fixním centrem G, kteří mají jednu celoživotní identitu a směr, kterým se ubírají. Zbylých 43% jsou lidé s proměnlivým centrem G, kteří mění svou identitu a směr, podle toho, v jakém prostředí se právě nachází

Sakrál

Centrum zodpovědné za téma Energie. Nastavení Sakrálního centra určuje, jaké má konkrétní člověk množství energie a jakým mechanickým způsobem se taková energie správně aktivuje a vybíjí. Zhruba 66% populace jsou lidé s aktivním Sakrálem, kteří mají velké množství energie určené k budování a tvoření. Zbylých 34% jsou lidé s proměnlivým Sakrálem, kteří budovatelskou energii nemají a spíše ovlivňují tvořící proces ostatních

Hlava

Centrum zodpovědné za Vznik myšlenek. Nastavení centra hlavy určuje, jakým mechanickým způsobem vznikají v hlavě člověka myšlenky a o jakých tématech přemýšlí. Zhruba 30% populace jsou lidé s fixním způsobem myšlení, kteří mají definovaná konkrétní témata a stabilní myšlenkový proces. Zbylých 70% jsou lidé s proměnlivým způsobem myšlení, kteří do hlavy nasávají témata zvenčí a často se zabývají problémy a tématy, které se jich netýkají

Adžna

Centrum zodpovědné za Zpracování myšlenek. Nastavení centra Adžny určuje, jakým způsobem člověk mechanicky zpracovává myšlenky a jaký bude jejich následný výstup. Zhruba 47% populace jsou lidé s fixním zpracováním, kteří prosejí své myšlenky skrze konkrétní škatulky a úhly pohledu. Zbylých 43% jsou lidé s proměnlivým zpracováním, kteří disponují různými myšlenkovými výstupy a úhly pohledu, avšak si nemohou být ničím mentálně jisti

Krk

Centrum zodpovědné za téma Komunikace. Nastavení centra Krku určuje, jakým mechanickým způsobem se člověk vyjadřuje a jak projevuje sám sebe skrze komunikaci. Zhruba 72% populace jsou lidé s fixním způsobem vyjadřování, jejichž projev je podmíněn tématy nastavenými v designu. Zbylých 28% jsou lidé s proměnlivým vyjadřování jejichž projev je v každé situaci jiný a nepředvídatelný

Kořen

Centrum zodpovědné za téma Stresu a Tlaku. Nastavení centra Kořene určuje, jakým mechanickým způsobem člověk prožívá stres a jaké ‚tlaky‘ ho nutí jednat. Zhruba 60% populace jsou lidé s fixním prožíváním stresu, které ‚tlačí‘ vždy stejná témata a stabilní míra tlaku. Zbylých 40% jsou lidé s proměnlivým prožíváním stresu, jejichž míra prožívání vždy závisí na vnějších okolnostech a mají tendence nasávat a zesilovat tlak z okolí

Slezina

Centrum zodpovědné za téma Intuice a Zdraví. Nastavení centra Sleziny určuje, jakým mechanickým způsovem člověk prožívá téma přežití a s tím spojené schopnosti instinktu a intuice. Zhruba 55% populace jsou lidé se stabilní schopností instinktnivního přežití a stabilním imunitním systémem. Zbylých 45% jsou lidé s proměnlivou schopností přežití, kteří potřebují konfrontovat své strachy, aby se upevnila jejich míra ‚bezpečného pocitu‘ ve světě


BRÁNY A KANÁLY

64 Bran

Design každého člověka obsahuje 64 bran, které jsou zodpovědné za dalších 64 ‚pod-témat‘. Každá brána určuje mechanický proces, který souvisí vždy s konkrétním centrem a určuje jeho podrobnější prožívání. Pokud má člověk v designu aktivovanou (vybarvenou) určitou bránu, znamená to, že je toto ‚pod-téma‘ v jeho životě aktivní a projevuje se stále stejným způsobem. Brány, která má člověk v designu bílé, se dají označit jako ‚neaktivní‘ a jejich mechanické fungování je podmíněno okolním prostředím

36 Kanálů

Aktivace bran umožňuje vznik konkrétních energetických kanálů. Kanál je v designu aktivní, pokud jsou dvě brány propojeny a vzniká tzv. ‚most‘ mezi dvěma různými centry. Takový kanál spojuje dvě ‚pod-témata‘ konkrétních bran a vytváří jejich celistvé propojení, které se projevuje jako další dominantní prvek v životě člověka. Díky síle, kterými kanály ovlivňují konkrétního jedince, se tato propojení definují jako Talenty


PROFILY

Profil je označení Životního tématu člověka. Určuje proces, kterým musí člověk v tomto životě projít, a také určitý pohled na svět, který je s tím spojený. Každý profil sestává ze svou čísel a každé číslo odkazuje na jednu ze šesti linií, určující náturu konkrétního jedince. Profil je vždy kombinací dvou různých životních procesů, spojených v jeden celek, např. 2/5, 1/3, 4/6, atd.

Linie profilů

1 – Vyšetřovatel
2 – Poustevník
3 – Mučedník
4 – Oportunista
5 – Kacíř
6 – Vzor


DEFINICE

Definice určuje Propojenost energetických center skrze kanály v jeden celistvý okruh. Kompletnost okruhu člověka určuje jeho ‚závislost‘ na ostatních lidech a schopnost být ‚ve svém procesu‘. Nejvíce se tato oblast projevuje v meziliských vztazích.

Single Definition (cca 41%)

Člověk s kompletně propojeným okruhem, který je pohlcený do svého procesu a nepotřebuje ostatní k tomu, aby se zažíval pocit ‚kompletnosti‘.

Split Definition (cca 46%)

Člověk s okruhem, který je na jednom nebo více místech přerušen a dělí se na dvě poloviny. Takový člověk potřebuje druhé lidi k pocitu ‚kompletnosti‘ a je podmíněn ‚pod tématy‘ konkrétních bran nebo kanálů, které by vytvořily případný most v jeho okruhu.

Triple Split Definition (cca 11%)

Člověk s okruhem, který je přerušen na více místech, a je rozdělen na tři části. Takový člověk potřebuje druhé lidi k pocitu ‚kompletnosti‘, a je pro něj zdravé strávit hodně času s co největším množstvím lidí a zároveň si odpočinout v čase stráveném o samotě.

Quadruple Split Definition (cca 0,5%)

Člověk s okruhem, který je přerušen na více místech, a je rozdělen na čtyři části. Takový člověk potřebuje druhé lidi k pocitu ‚kompletnosti‘.

No Definition (cca 2%)

Tuto definici mohou mít pouze Reflektoři. Ti nemají žádné centrum ve svém designu aktivní, proto prožívají realitu svým vlastním unikátním způsobem.