EGO

EGO

Ego je velmi populárním termín, kterým se zabývá kde kdo. Často panuje všeobecně rozšířený názor, že Ego je něco špatného a nežádoucího, co by mělo být limitováno. Mnoho náboženských a sprituálních nauk dokonce říká, že Ego je naší jedinou překážkou k duchovnímu osvícení a že je nutné si ho podrobit nebo se ho dokonce přímo zbavit.

Když se odpoutáme od všeobecně rozšířených názorů a podíváme se na Ego neutrálně z hlediska mechaniky, zjistíme, že je se jedná o centrum v těle člověka, které je přímo zodpovědné za pocit JEHO VLASTNÍ HODNOTY – tedy to, jak si člověk cení sám sebe a jakou si připisuje důležitost a hodnotu. A pochopitelně, ačkoliv všichni máme Ego, není u všech nastaveno stejně a, každý má svůj vlastní způsob, jakým se jeho Ego projevuje

  1. Kdo je to / Co je to?
  2. Koho se to týká / Čeho se to týká
  3. Komu to slouží / Čemu to slouží / Proč je to užitečné?
  4. Jak to slouží / Příklady ze života