ZÁKLADNÍ ENERGETICKÉ TYPY

Většina lidí, která se poprvé setká s Human Designem, se nejprve dozví o tom JAKÝ JSOU ENERGETICKÝ TYP.

Energetické typy (ten svůj naleznete v hlavičce své mapy pod kolonkou ‚type‘ – viz obrázek) jsou jakýmsi prvotním rozdělením v celém Human Designu a pojmenovávají základní mechanická nastavení našeho těla. Jelikož jsem součástí vícero facebookových skupin o Human Designu, všimla jsem si, že většina lidí selektuje a pojmenovává ostatní účastníky zejména podle toho, jaký jsou onen typ. Já sama to nemám o nic jinak. Tato oblast je zkrátka hodně náchylná k tomu, aby ji lidé škatulkovali na: „Ty to máš stejně jako já“ nebo „Ty to máš jinak než já“. Má vlastní praxe však ukazuje, že energetický typ vůbec nevypovídá o tom, jaký je kdo člověk, ale především o tom, jak má který člověk nastaveno hospodaření s energií.

V samotné Human Design komunitě se vedou debaty o tom, kolik těch energetických typů vlastně je. Oficiální zdroje udávají ČTYŘI TYPY. Avšak jeden z těchto typů (který má definovaný Sakrální centrum) se dělí ještě na jakési dva pod typy a lidé, kteří spadají zrovna do této kategorie, často prohlašují, že jsou plnohodnotným PÁTÝM TYPEM. Já osobně se nepřikláním na žádnou stranu. Vnímám tento ‚pátý typ‘ skutečně individuálně, ale zároveň také souhlasím s oficiálním rozdělením. Všechno to však jsou jen mentální dohady, na nichž ve skutečnosti jen pramálo záleží :)

Základní typy, o kterých budeme v tomto vzdělávacím seriálu hovořit jsou – Manifestor, Projektor, Generátor, Manifestující Generátor (pátý typ), a Reflektor.

Největším rozdílem, který mezi jednotlivými typy panuje, je už výše zmíněné SAKRÁLNÍ CENTRUM.

Sakrál (na obrázcích v kolečku) je sídlo vitální energie a životní síly (prostě energie taková, jak ji známe).  To, jestli máme ve své mapě toto centrum definované (vybarvené) nebo nedefinované (bílé) určuje, zdali se řadíme do skupiny Generátorů a Manifestujících Generátorů, nebo do skupiny Manifestorů, Projektorů a Reflektorů.

Definovaný Sakrál (vybarvený) znamená, že máte ve svém těle zdroj, který konstantně generuje životní energii (proto název Generátor) a tato vaše energie vás nutí neustále na něčem pracovat a ‚vybíjet‘ svou energii ve vnějším světě. Vaše energie je pevná a na její množství se můžete poměrně dobře spolehnout. Takto definovaný Sakrál má téměř 70% POPULACE, z čehož vyplývá, že většina obyvatelstva se typově řadí do skupiny Generátorů a Manifestujících Generátorů. Lidé s definovaným Sakrálem jsou přirozeně energičtí a mají dostatek sil na budování naší civilizace a její posouvání kupředu.

Pokud je však váš Sakrál nedefinovaný (bílý), znamená to, že váš vnitřní zdroj vitální energie je proměnlivý a nejste uzpůsobeni k tomu, abyste neustále na něčem pracovali nebo se někde vybíjeli. Vaše energie se aktivuje buďto skrze druhé lidi, nebo máte uvnitř sebe ještě nějaký jiný motor, jehož energie se však projevuje odlišným způsobem a je pouze dočasná. Nedefinovaný Sakrál má zhruba 30% POPULACE a řadí se tak k menšině Manifestorů, Projektorů a Reflektorů. Tito lidé sem přišli buď vést Sakrální energii druhých, nebo ovlivňovat svět iniciací nových začátků, nebo říkat ostatním jak dobře si v životě vedou.

V tuto chvíli tedy dostáváme odpověď na otázku, proč je náš svět tak posedlý myšlenkou, že nejdůležitější je tvrdá práce a produktivita. Toto nastavení je přirozené energické 70% většině, se kterou se 30% zbytek lidí bez definovaného Sakrálu snaží neustále držet krok. Obecně však velká většina lidí žije naprosto mimo sebe sama a nerespektují to, jakým způsobem je pro ně správné hospodařit s vlastní energií. Opravdu hodně Generátorů a Manifestujících Generátorů se snaží žít jako Manifestoři a většina Manifestorů a Projektorů se zase snaží být produktivní jako Generátoři.

Je to velká škoda, protože ve skutečnosti jsme mechanicky jako lidstvo přímo geniálně uzpůsobeni k tomu, abychom fungovali v dokonalém řetězci.

Jak praví můj oblíbený citát z knihy The Definitive Book of Human Design:

„In a perfect world, Manifestors get things started; Projectors guide the process; Generators provide the energy to realize or complete it; and Reflectors tell them how well it is going.“

Neboli:

„V ideálním světe Manifestoři započínají věci; Projektoři vedou proces; Generátoři poskytují energii k uskutečnění a dokončení; a Reflektoři říkají jak dobře to jde.“

A k jakému energetickému typu patříte vy?

S láskou

Marika Paul

One Reply to “ZÁKLADNÍ ENERGETICKÉ TYPY”

  1. Jsem rád, že jsem projektor :)